AktualnościDelegaci Jagiellonii na Zgromadzeniu PZPN

Delegaci Jagiellonii na Zgromadzeniu PZPN

Podczas Walnego Zgromadzenia PZPN, które odbyło się 24 stycznia w Warszawie, Prezes Jagiellonii Ireneusz Trąbiński pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Zjazdu. Z kolei Mariusz Jurczewski był członkiem komisji statutowej.

   Walne Zgromadzenie PZPN zostało zwołane w celu naniesienia poprawek w statutcie organizacji. Mariusz Jurczewski brał udział w pracach komisji, która zaproponowała delegatom 19 poprawek. Wszystkie zostały ocenione pozytywnie i „przeszły” w głosowaniach. Nasi delegaci dysponowali również możliwością oddania głosu, przez co mieli bezpośredni wpływ na decyzje Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZPN.

Warto wspomnieć, że Zgromadzenie zdominowały sprawy odwołania Ryszarda Adamusa z funkcji członka zarządu oraz zawieszenia zamieszanego w aferę korupcyjną szefa pomorskiego ZPN, Henryka Klocka.

Kontakt

Jagiellonia Białystok S.S.A.

b Poniedziałek - piątek 08:00 - 16:00