AktualnościEkstraklasa administruje danymi z KK

Ekstraklasa administruje danymi z KK

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że zgodnie ze stanowiskiem Generalnego Inspektora Danych Osobowych, Ekstraklasa S.A. z siedzibą w Warszawie pełni rolę administratoradanych osobowych pozyskiwanych za pomocą formularza „Wniosek o wydanie Karty Kibica Extrakarta” w zakresie danych określonych w art. 13 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych. W związku z powyższym, czyniąc zadość wymogom wynikającym z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Ekstraklasa S.A. przekazuje do Państwa wiadomości poniższy komunikat:

Ekstraklasa S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D niniejszym informuje, iż jest administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pomocą „Wniosku o wydanie Karty Kibica „Extrakarta” w zakresie danych: wizerunek twarzy, imię i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku nr PESEL – rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. Podanie wskazanych danych jest obowiązkowe, a obowiązek ten wynika z art. 13 ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 r. Nr 62, poz. 504 ze zm.). Dane te przetwarzane są przez Ekstraklasę S.A. w celu umożliwienia identyfikacji uczestników imprez masowych – meczów piłki nożnej, zgodnie z wymogami ww. ustawy. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania.

Kontakt

Jagiellonia Białystok S.S.A.

b Poniedziałek - piątek 08:00 - 16:00