AktualnościKonkurs ofert dla agencji ochrony

Konkurs ofert dla agencji ochrony

Jagiellonia Białystok ogłasza konkurs ofert dla agencji ochrony osób i mienia na zabezpieczenie imprez masowych – meczów piłkarskich.

Podstawowe wymogi, które należy spełnić:

– dysponowanie szeroką kadrą (minimum 230 pracowników służb porządkowych w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka),

– posiadanie kadry spełniającej wymogi w zakresie przeszkolenia zgodne z wytycznymi przepisów polskiego prawa, a także przepisów wewnętrznych PZPN.

Zgłoszenia z ofertami prosimy nadsyłać na adres klub@jagiellonia.pl, albo dostarczyć osobiście do biura, mieszczącego się przy ulicy Legionowej 28 lok. 702.

Szczegóły można uzyskać u kierownika ds. bezpieczeństwa – Zbigniewa Pypczyńskiego (665660065) lub Piotra Kaczyńskiego (609900530).

Kontakt

Jagiellonia Białystok S.S.A.

b Poniedziałek - piątek 08:00 - 16:00