AktualnościUstal skład i wytypuj strzelca z Sandecją

Ustal skład i wytypuj strzelca z Sandecją

Zachęcamy do wzięcia udziału w naszych tradycyjnych przedmeczowych konkursach – „Wytypuj pierwszego strzelca” oraz „Ustal skład na Sandecję”. Chcemy, abyście typowali nazwisko zdobywcy pierwszej bramki dla naszej drużyny. Zasadą drugiego jest typowanie w jakim ustawieniu Jagiellonia Białystok rozpocznie spotkanie z nowosądeczanami. Czekają na Was atrakcyjne nagrody – zestawy Kibica!

Maile z propozycjami składu należy słać na adres konkurs@jagiellonia.pl. W tytule musi znajdować się formułka „Ustal skład na Sandecję”, a w treści typowana przez Was jedenastka. Zwycięży osoba, która najszybciej wskaże prawidłowy skład na mecz z ekipą ze Nowego Sącza. Nagrodą będzie zestaw Kibica.

Zgłoszenia przyjmujemy do 06.08 (niedziela) do godziny 13:30. Wszystkie e-maile nadesłane po tym czasie oraz te błędnie wypełnione nie wezmą udziału w zabawie.

——————————————————————————————————————–

Maile na konkurs „Wytypuj pierwszego strzelca” należy wysyłać na adres konkurs@jagiellonia.pl. W temacie obok podanego nazwiska powinna pojawić się również minuta, w której golkiper Sandecji zostanie zmuszony do kapitulacji. Zwycięży osoba, która najszybciej wskaże strzelca oraz prawidłowo wytypuje minutę pierwszej bramki dla podopiecznych Ireneusza Mamrota.

Nagrodą w naszej zabawie jest zestaw zestaw Kibica.

tytule e-maila wysyłanego na adres konkurs@jagiellonia.pl muszą znajdować się:
BRAMKA: nazwisko strzelca – xx. minuta
Przykład: BRAMKA: Cernych – 13. minuta
Wszystkie e-maile, które zostaną błędnie wypełnione nie wezmą udziału w zabawie.
Prosimy, aby w wiadomości wraz z typem znalazły się imię oraz nazwisko uczestnika konkursu. KAŻDY MOŻE GŁOSOWAĆ TYLKO RAZ (jeden adres mailowy traktowany jest jako jedna osoba)!

§ 1 Zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie „Wytypuj pierwszego strzelca”

1. Organizatorem konkursu jest Jagiellonia Białystok S.S.A.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie wiadomości e-mail z nazwiskiem strzelca pierwszego gola dla Jagiellonii oraz minutą gola w meczu Jagiellonia Białystok – Sandecja Nowy Sącz na adres konkurs@jagiellonia.pl.
3. Odpowiedź musi znajdować się w temacie wiadomości e-mail. Inne formy odpowiedzi nie będą brane pod uwagę. W treści maila musi znajdować się imię i nazwisko uczestnika konkursu.
4. O końcowej klasyfikacji decyduje poprawność, a później czas udzielonej odpowiedzi.
5. Konkurs „Wytypuj pierwszego strzelca” rozpoczyna się 04.08 2017 roku o godzinie 10:30. Zgłoszenia są przyjmowane do godziny 15:30 06.08 2017 roku. Wszelkie zgłoszenia, które spłyną poza tym czasem nie wezmą udziału w zabawie.
6. W przypadku niestrzelenia gola przez drużynę Jagiellonii Białystok konkurs pozostanie nierozstrzygnięty.
7. Każdy uczestnik (jeden adres mailowy) może zagłosować w jednym konkursie tylko raz. W przypadku dwóch typów oba są uznawane za nieważne.
8. Wynik konkursu zostanie ogłoszony na stronie jagiellonia.pl, ponadto zwycięzca zostanie powiadomiony o wygraniu konkursu drogą mailową na adres, z którego została nadesłana odpowiedź konkursowa.
9. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy klubu Jagiellonia Białystok S.S.A. oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
10. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.

§ 2 Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora Konkursu (Jagiellonia Białystok SSA z siedzibą w Białymstoku 15-281, ul. Legionowa 28) wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji uczestnika konkursu i wydania nagrody zwycięzcy.

2. Uczestnik konkursu zgadza się na publiczne ujawnienie jego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania w przypadku zwycięstwa w Konkursie. Wymienione dane mogą być podane na stronie jagiellonia.pl wyłącznie w zakresie udziału w niniejszym konkursie.

3. Organizator będzie przechowywać dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4. Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych innym podmiotom.

5. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do klubu Jagiellonia Białystok SSA, ul. Legionowa 28, 15-281 Białystok.

Kontakt

Jagiellonia Białystok S.S.A.

b Poniedziałek - piątek 08:00 - 16:00