AktualnościCezary Kulesza Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Ekstraklasy SA

Cezary Kulesza Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Ekstraklasy SA

We wtorek w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ekstraklasy S.A. Miło nam poinformować, że Prezes Jagiellonii Białystok, Cezary Kulesza, ponownie został wybrany Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej ligowej spółki. 

Pełen komunikat Ekstraklasy SA:

Przedstawiciele 16 klubów oraz Polskiego Związku Piłki Nożnej, obradujący 2 października w Warszawie w ramach corocznego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ekstraklasy S.A., ocenili pracę zarządu i wyłonili nowy skład Rady Nadzorczej spółki zarządzającej ligowymi rozgrywkami. Marcin Animucki, prezes zarządu Ekstraklasy, otrzymał jednogłośne absolutorium.

ZWZA jednomyślnie zatwierdziło sprawozdanie z działalności spółki i grupy kapitałowej oraz sprawozdanie finansowe spółki Ekstraklasa S.A. za ubiegły rok obrotowy. Obejmuje on okres odpowiadający sezonowi rozgrywek piłkarskich 2017/2018. Ekstraklasa S.A. zanotowała w tym czasie rekordowe przychody, które przekroczyły 181 mln złotych. Jest to kwota o prawie 8 mln wyższa niż w ubiegłym roku. Wzrosły także przychody skonsolidowane Grupy Kapitałowej (z uwzględnieniem przychodów spółki – córki Ekstraklasa Live Park). Wyniosły one ponad 209 milionów złotych, a więc o ok. 10 milionów więcej niż rok wcześniej.

Tak wysokie przychody to w dużej mierze efekt zmian organizacyjnych wprowadzonych przez nowy zarząd od października 2017 r. Jednocześnie Ekstraklasa odnotowała wzrost wpływów komercyjnych w wyniku aktywności Departamentu Marketingu i Sprzedaży Ekstraklasy.

– Praca, którą wykonaliśmy w minionych miesiącach z naszymi partnerami biznesowymi, wprost przekłada się na generowanie coraz wyższych wpływów dla klubów grających w Ekstraklasie. Możemy już nawet mówić o stałym trendzie wzrostowym. W minionym sezonie przekazaliśmy klubom 6,5 mln zł więcej w stosunku do pierwotnych założeń budżetowych, co było możliwe dzięki ograniczeniu kosztów działania spółki i wypracowaniu dodatkowych przychodów. W rezultacie w sezonie 2017/2018 do klubów Ekstraklasy trafiły świadczenia o wartości ponad 156 mln zł – komentuje Marcin Animucki, prezes zarządu spółki Ekstraklasa S.A.

Na wspomnianą kwotę ponad 156 mln zł składają się środki pieniężne (ponad 150 milionów zł) i świadczenia barterowe odpowiadające prawie 6 mln zł. Ponadto, na podstawie umowy o zarządzanie ligą zawodową Ekstraklasa przekazała PZPN-owi prawie 7 mln zł. W rezultacie, za sezon 2017/2018 akcjonariusze Ekstraklasy otrzymali z Ekstraklasy S.A. świadczenia o rekordowej wartości prawie 163 mln zł.

Decyzje ZWZA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało na nową, roczną kadencję Radę Nadzorczą spółki. W jej skład automatycznie weszli reprezentanci czterech najlepszych Klubów minionego sezonu:

• Dariusz Mioduski (Legia Warszawa)

• Cezary Kulesza (Jagiellonia Białystok)

• Karol Klimczak (Lech Poznań)

• Roman Kusz (Górnik Zabrze)

Ponadto dwóch członków Rady zostało wybranych przez pozostałych 12 Klubów Ekstraklasy. Są to:

• Krzysztof Zając (prezes Korony Kielce)

• Grzegorz Jaworski (przewodniczący Rady Nadzorczej Piasta Gliwice)

W składzie Rady Nadzorczej, jako przedstawiciel Polskiego Związku Piłki Nożnej, pozostał prezes PZPN Zbigniew Boniek.

Członkowie Rady spośród jej składu wyłonili Przewodniczącego – Karola Klimczaka, oraz Wiceprzewodniczącego – Cezarego Kuleszę. Wybrano także Sekretarza Rady – Romana Kusza.

– To był dobry i bardzo intensywny rok dla spółki. Gdy rozpoczynaliśmy pracę 12 miesięcy temu postawiliśmy na przywrócenie odpowiednich proporcji działań, bo to Ekstraklasa S.A. jest dla klubów. Nie na odwrót. Przywróciliśmy dobre relacje z PZPN-em. Rozpoczęliśmy proces przetargowy na prawa telewizyjne na kolejne lata i wielkimi krokami zbliżamy się do jego zakończenia. Podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu zmian w Komisji Ligi. Bardzo cenne jest również pozyskanie nowego partnera oficjalnego, jakim jest bank PKO BP i w efekcie zwiększenie przychodów. Mogę dzięki temu stwierdzić, że zarząd w osobie Prezesa Animuckiego zrealizował wszystkie postawione przed nim cele. Przed nami kolejne wyzwania, zwłaszcza w dziedzinie szkolenia młodzieży, w której widzimy największą przestrzeń do działania i rozwoju przez najbliższe lata, a nawet dekady – powiedział przewodniczący RN Karol Klimczak.

Ekstraklasa S.A. jest spółką akcyjną, której akcjonariuszami jest 16 klubów grających w LOTTO Ekstraklasie oraz PZPN. Głównymi zadaniami Spółki są zarządzanie rozgrywkami oraz sprzedaż praw telewizyjnych i marketingowych do rozgrywek.

Rada Nadzorcza Ekstraklasy S.A. składa się z siedmiu członków i jest wybierana co rok. Zgodnie ze statutem spółki gwarantowane miejsce w Radzie Nadzorczej Ekstraklasy S.A. mają reprezentanci 4 pierwszych Klubów w klasyfikacji poprzedniego sezonu oraz reprezentant PZPN. Dwóch członków wybieranych jest natomiast przez przedstawicieli 12 pozostałych Klubów, spośród zgłoszonych przez nie kandydatur.”

Kontakt

Jagiellonia Białystok S.S.A.

b Poniedziałek - piątek 08:00 - 16:00