AKREDYTACJE

INTERNETOWE BIURO PRASOWE

AKREDYTACJE

Pragniemy poinformować, że Jagiellonia Białystok dołączyła do grona klubów korzystających z systemu Accredito.com. Od tej chwili wszystkie procesy akredytacyjne odbywać się będą za pośrednictwem tej, coraz bardziej popularnej w Polsce platformy akredytacyjnej.

System Accredito.com to najnowsze rozwiązanie przygotowane specjalnie z myślą o klubach sportowych i dziennikarzach. Właśnie w ramach tego systemu Jagiellonia Białystok będzie prowadzić swoje biuro prasowe on-line. W tym miejscu prowadzone będą również procesy akredytacyjne na mecze i wydarzenia organizowane przez klub. Również za pośrednictwem biura prasowego on-line dziennikarze będą mogli dokonać subskrypcji informacji prasowych publikowanych przez Jagiellonię Białystok. Bezpośredni dostęp do biura znaleźć można pod adresem accredito.com/jagielloniabialystok

Jeśli chcą Państwo w przyszłości akredytować się na mecze Jagiellonii Białystok lub otrzymywać informacje prasowe publikowane przez klub prosimy o założenie konta dziennikarza w systemie Accredito.com. Wszystkie informacje o samym systemie znajdą Państwo na stronie accredito.com.

W celu zarejestrowania swojego konta dziennikarza w systemie Accredito.com prosimy pod adresem accredito.com/jagielloniabialystok wybrać opcję „Rejestracja” i „Zarejestruj konto dziennikarza”. Po wypełnieniu formularza konto zostanie zarejestrowane w systemie. Na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail otrzymają Państwo wiadomość w którym znajdziecie Państwo opcję „Potwierdź” pozwalającą na aktywację konta w systemie.

Po zalogowaniu do systemu sugerujemy przypisanie swojej redakcji do konta dziennikarza. Można to uczynić wybierając w menu opcję „Redakcje”. Jeśli Państwa redakcji nie ma liście konieczne będzie jej zarejestrowanie w systemie Accredito.com. Więcej informacji o tym jak zarejestrować redakcję znajdą Państwo pod adresem https://www.accredito.com/faq/editor.

Jeśli chcą Państwo otrzymywać informacje prasowe dotyczące Jagiellonii Białystok oraz informacje o procesach akredytacyjnych prosimy po zalogowaniu o wybranie opcji „Biura Prasowe” i na liście biur przy nazwie Jagiellonia Białystok wybranie opcji „Subskrybuj”.

Jeśli będą Państwo zainteresowani złożeniem wniosku akredytacyjnego można tego dokonać wybierając opcję „Akredytuj”. Wszystkie procesy akredytacyjne prowadzone przez Jagiellonię Białystok znajdą Państwo również zawsze bezpośrednio na stronie naszego biura pod adresem accredito.com/jagielloniabialystok.

Więcej informacji dotyczących korzystania z systemu Accredito.com przez dziennikarzy znajdą Państwo pod adresem: https://www.accredito.com/faq/reporter

Akredytacje

Wraz ze startem procesu akredytacyjnego zwiększony zostanie limit przyznawanych identyfikatorów. Procent dostępnych miejsc na trybunie prasowej będzie zgodny z procentem miejsc dopuszczonych prawem powszechnym dla publiczności na całym stadionie, który aktualnie wynosi 50%, przy czym liczba ta nie może być mniejsza, niż 25 miejsc. Oznacza to, że w przypadku trybuny prasowej na Stadionie Miejskim w Białymstoku przedstawiciele mediów będą mieli do dyspozycji 40 miejsc. Ze wspomnianej puli 25 zostanie rozdysponowanych w odpowiedzi na wnioski o akredytacje stałe. Pozostałe będą przeznaczane dla przedstawicieli mediów biorących udział w procesach akredytacyjnych dotyczących poszczególnych spotkań.

Przeniesieniu ze strefy 2 do strefy 1 ulegną miejsca zajmowane przez fotoreporterów. W sumie do dyspozycji fotoreporterów będą przeznaczone 24 miejsca (po 12 za każdą z bramek). Piętnaście z nich zostanie przypisanych w trakcie procesu akredytacyjnego dotyczącego całego sezonu 2021/2022. O pozostałe będzie się można ubiegać składając wnioski akredytacyjne na poszczególne spotkania ligowe. Zmiana stron boiska możliwa będzie jedynie w trakcie przerwy spotkania. Klub, w oparciu o Regulamin Medialny zadecydował, że strefa za bramką kończyć się będzie wraz z ostatnim segmentem band reklamowych. Pozostała przestrzeń zarezerwowana jest dla sztabów szkoleniowych oraz zawodników rezerwowych celem przeprowadzania rozgrzewki w trakcie trwania zawodów.

Regulamin Medialny sporządzony przez Ekstraklasa S.A. przewiduje zmianę liczby akredytowanych mediów zewnętrznych oraz fotografów w dowolnym momencie sezonu.

Konferencje prasowe

Zgodnie z punktem 7. rozdziału II o zarządzaniu i kolejności przeprowadzania wywiadów informujemy, że powrócimy do tradycyjnych konferencji prasowych przeprowadzanych po zakończeniu spotkania. Biorący udział w konferencji prasowej przedstawiciele mediów zobowiązani są do założenia maseczek ochronnych, które zdjąć będzie można jedynie w trakcie zadawania pytania pod warunkiem zachowania bezpiecznego dystansu społecznego.

Strefa mieszana

Z uwagi na dużą przestrzeń oraz idącą za tym możliwością zorganizowania strefy mieszanej z zachowaniem bezpiecznego dystansu społecznego, strefa mieszana zorganizowana będzie w tradycyjnym miejscu. Przebywający w niej przedstawiciele mediów zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz założenia maseczek ochronnych w trakcie pracy. Organizacja przestrzenna wyglądać będzie jak na poniższej ilustracji.

Miejsca parkingowe oraz szlaki komunikacyjne

W sezonie 2021/2022 wszystkie miejsca parkingowe dla akredytowanych przedstawicieli mediów znajdować się będą w wydzielonej strefie na parkingu głównym, zlokalizowanym przy ulicy Słonecznej. Punkt odbioru akredytacji oraz znaczników „FOTO”, znajdować się będzie w budynku kasowym zlokalizowanym za bramą od strony ulicy Słonecznej. Szlak komunikacyjny od bramy wjazdowej, aż do zajęcia miejsc na trybunie prasowej oraz w strefie przeznaczonej dla fotoreporterów zamieszczamy w formie krótkiej instrukcji wideo poniżej.

Zaznaczamy jednocześnie, że pomieszczenie fotoreporterów, z uwagi na małą przestrzeń, traktowane będzie jedynie jako element ciągu komunikacyjnego prowadzącego na boisko. Zaprezentowana organizacja zajmowania miejsc na trybunie prasowej jak również za bramkami obowiązywać będzie także podczas sobotniego sparingu z Górnikiem Łęczna.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI

Procesy akredytacyjne na wydarzenia organizowane przez Jagiellonię Białystok Sportową Spółkę Akcyjną niezmiennie odbywać się będą za pośrednictwem serwisu Accredito.com.

Zgodnie z aktualizacją Regulaminu Medialnego PKO BP Ekstraklasy, przywrócona została możliwość ubiegania się o akredytacje na cały sezon.

Przedstawiciele mediów, którzy nie otrzymają akredytacji stałej, będą mogli ubiegać się o identyfikator na wybrany mecz za pośrednictwem internetowego Biura Prasowego Jagiellonii Białystok w serwisie www.accredito.com. Wydane identyfikatory obowiązywać będą jedynie podczas wybranego meczu.

Akredytacje jednorazowe będą wydawane imiennie na dziennikarzy objętych wnioskiem akredytacyjnym.

Wnioski składane poza serwisem accredito.com nie będą rozpatrywane.

Przyznawane są dwa rodzaje akredytacji:

1. Press – w okresie obowiązywania akredytacja upoważnia do korzystania z trybuny prasowej, a także strefy mieszanej, jak również umożliwia wzięcie udziału w konferencji prasowej,

2. Foto – akredytacja upoważnia do korzystania z miejsc wyznaczonych fotoreporterom, które znajdują się za bramkami. Zmiana strony boiska będzie możliwa jedynie w przerwie spotkania, wzdłuż trybuny PROSTA.

Otrzymana akredytacja umożliwia przebywanie tylko w wyznaczonej strefie. Wykonywanie zdjęć jest możliwe jedynie ze strefy wskazanej przez Klub. Wszyscy przedstawiciele mediów przebywający na terenie obiektu są bezwzględnie zobowiązani do podporządkowania się poleceniom Kierownika ds. bezpieczeństwa i służby ochrony.

Złożenie wniosku jest równoznaczne z akceptacją przedmiotowego Regulaminu, Regulaminu Stadionu oraz Regulaminu rozgrywek, w których występuje Klub.

ZASADY UDZIAŁU PRZEDSTAWICIELI MEDIÓW W IMPREZACH SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ JAGIELLONIĘ BIAŁYSTOK SPORTOWĄ SPÓŁKĘ AKCYJNĄ NA STADIONIE MIEJSKIM W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. SŁONECZNEJ 1

§ 1

Do udziału w imprezach sportowych organizowanych przez Jagiellonię Białystok Sportową Spółkę Akcyjną na terenie Stadionu Miejskiego w Białymstoku uprawnieni będą tylko przedstawiciele mediów dysponujący aktualną akredytacją wydaną przez organizatora.

§ 2

Przedstawiciele mediów na teren obiektu wpuszczani będą bramą wjazdową od strony ul. Słonecznej. Miejsca parkingowe znajdują się w wyznaczonej strefie wskazanej przez służby informacyjne. Wyżej wymienieni zobowiązani są okazać służbom porządkowym dokumenty upoważniające do przebywania na terenie stadionu w trakcie trwania imprezy sportowej.

§ 3

Uprawnieni do przebywania na w/w imprezie sportowej, przedstawiciele redakcji prasowych, radiowych, telewizyjnych, internetowych, agencji fotograficznych poruszając się na terenie stadionu zobowiązani są do umieszczenia otrzymanego w punkcie wydawania akredytacji identyfikatora w widocznym miejscu.

§ 4

Przedstawiciele mediów przebywający na trybunie prasowej oraz fotoreporterzy zajmując pozycje roboczą w wyznaczonych strefach zobowiązani są do przestrzegania rygorów sanitarnych w tym zachowania bezpiecznego dystansu od pozostałych osób znajdujących się w sektorze.

§ 5

Zgodnie z aktualizacją Regulaminu Medialnego Ekstraklasy oraz obowiązującymi ograniczeniami sanitarnymi wynikającymi z zasad organizacji meczów w czasie pandemii COVID-19, przedstawiciele redakcji prasowych, radiowych oraz internetowych, jak również fotoreporterzy w trakcie meczu są zobowiązani do przebywania w wyznaczonych strefach.

§ 6

Wyłączone z użytku akredytowanych przedstawicieli mediów pozostaje pomieszczenie fotoreporterów.

§ 7

Jagiellonia Białystok S.S.A. jako organizator imprez sportowych zastrzega sobie wyłączne prawo do interpretacji powyższych przepisów.

§ 8

Na trybunach stadionu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, pod groźbą sankcji karnych.

§ 9

Jedynym podmiotem upoważnionym do rejestrowania pola gry w trakcie meczów Ekstraklasy jest Ekstraklasa LivePark.

§ 10

Nieprzestrzeganie przedmiotowych zasad skutkować będzie odebraniem przez Jagiellonię Białystok S.S.A. przyznanej wcześniej akredytacji prasowej.

§ 11

Uprawnieni do przebywania na Stadionie Miejskim podczas imprez organizowanych przez Jagiellonię Białystok S.S.A. przedstawiciele mediów zobowiązani są również do przestrzegania Regulaminu Stadionu oraz Regulaminu Rozgrywek, w których występuje Klub.

Białystok, dnia 14.07.2021 r.

W sprawach dotyczących akredytacji prosimy o kontakt z Biurem Prasowym

Kamil Świrydowicz tel: +48 661 305 099 fax +48 85 665 21 04 biuroprasowe@jagiellonia.pl

Kontakt

Jagiellonia Białystok S.S.A.

b Poniedziałek - piątek 08:00 - 16:00