Sprawozdania

Sprawozdania

Sprawozdanie Zarządu

Kwoty płatne agentom pośrednikom piłkarskim w roku obrachunkowym od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021

Pobierz Plik

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 JAGIELLONIA SSA

Pobierz Plik

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 JAGIELLONIA SSA

Pobierz Plik

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JAGIELLONIA BIAŁYSTOK SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU ZA 2020 ROK

Pobierz Plik

Kwoty płatne agentom pośrednikom piłkarskim w roku obrachunkowym od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020

Pobierz Plik
Kontakt

Jagiellonia Białystok S.S.A.

b Poniedziałek - piątek 08:00 - 16:00